รถตู้เช่าอุดรธานี

อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ รถตู้ให้เช่าอุดรธานี
อัตราราคา 1,500 – 2,500 บาท ต่อวัน ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง
อัตราการให้บริการรถตู้ 12 ชั่วโมง เวลา 06.00 – 18.00 น.

หากใช้บริการรถตู้ล่วงเวลา จะต้องชำระค่าล่วงเวลา (overtime) ชั่วโมงละ 200 บาท หากเกิน 24.00 น. จะคิดค่าบริการ เพิ่มเป็น 1 วัน

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวนี้ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ

รถตู้เช่าอุดรธานี รถตู้เช่าอุดรธานี
รถตู้เช่าอุดรธานี

รถตู้เช่าอุดรธานี , รถตู้เช่าอุดรธานี ราคา , รถตู้เช่าอุดรธานี ราคาถูก , รถตู้เช่าอุดรธานี เหมา , รถตู้เช่าอุดรธานี พร้อมคนขับ , รถตู้เช่าอุดรธานี ส่งสนามบิน , รถตู้เช่าอุดรธานี รับที่สนามบิน , รถตู้เช่าอุดรธานี ราคาเหมา

© 2017 udonthanivipvan.com All Rights Reserved. || รถตู้เช่าอุดรธานี